Hem

Gothenburg Sluls Group AB

 

 

 

 

 

"Hög båt under låg bro"

Hämta animering här

Går bra att öppna med t ex

Windows Media Player.

Sluls är en innovation

En Sluls löser infrastrukturproblem för sjöfart och hamnstäder där konkurrerande trafikslag utgör hinder för varandra, såsom landtrafik och sjöfart.

 

"Hög båt under låg bro" är ett uttryck som beskriver Gothenburg Sluls Groups koncept i en mening. Patentansökan är inlämnad till PRV.

 

Lösningen premierar godsfrakt på båt. Det krävs många lastbilstransporter för att transportera samma mängd gods. En Sluls är ett bra alternativ sett ur miljösynpunkt.

 

Lösningen blir kostnadseffektiv för industrin eftersom frakt med båt nästan alltid är billigare än andra fraktalternativ. Lösningen är också konkurrenskraftig om man ser till total kostnad för entreprenad - det är dyrare att bygga en bro, alternativt att höja en befintlig bro, eller att bygga en tunnel, än att anlägga en Sluls.

 

Marknaden för Sluls är global, båtar åker under broar i Asien likväl som i USA. I Europa finns EU-regelverket Inland Water Ways (IWW) där inlandssjöfart prioriteras. Godstransport ska flyttas från land till vatten.

Regeringen arbetar på att införa IWW i Sverige.

 

Göteborg - pilot

Vårt pilotprojekt gäller Göta älvbron i Göteborg. En ny bro, Hisingsbron, skall ersätta den befintliga och uttjänta Göta älvbron senast år 2020. Göteborgs stad har 2016-05-04 fått beviljat av Mark- och miljööverdomstolen att bygga den nya bron med drygt 6 meter lägre höjd än dagens bro. Det kommer att leda till väldigt många fler broöppningar i framtidens Göteborg, med negativa följder för kollektivtrafiken, sjöfarten och inte minst näringslivet uppåt Vänern och Värmland som nyttjar fartyg för frakt av gods. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

Vilka vi är....

Yahya Can, Uppfinnare och idégivare

Bo Löfgren, Tekniskt ansvarig

Ronny Särka, Kreativ design och teknikutveckling

Fredrik Stigebrandt, Marknadsansvarig och affärsutveckling

Stefan Andtbacka, vd

 

Vi är ett sälj- och projektbolag. Tillsammans med partners och underleverantörer ska vi producera, leverera och installera Sluls-konceptet på olika platser i världen. Intjäningsmodellen är konsultarvoden och patentroyaltys.

 

Gothenburg Sluls Group AB är marknadsnoterat på Onoterat.se

 

Vi är stolta över att ha avtal med Svenska Teknikingenjörer AB (STing) kring teknisk utveckling.

 

Kontakt:

Stefan: stefan@gothenburgslulsgroup.se

Fredrik: fredrik@gothenburgslulsgroup.se

Ronny: ronny@gothenburgslulsgroup.se

Bo: bo@gothenburgslulsgroup.se

Yahya: yahya@gothenburgslulsgroup.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved